Kalatalousalueet ja osakaskunnat


Kalatalousalue on lakisääteinen yhteistyöelin, joka edistää toimialueensa kalataloutta. Kalatalousalueeseen voi kuulua yhden tai useamman kunnan alueella olevia vesiä, jotka muodostavat kalataloudellisesti yhtenäisen alueen ja joiden kalastusoloja järjestettäessä on asianmukaista soveltaa yhtenäisiä toimenpiteitä. Kalatalousalueen muodostavat sen jäsenet, joita ovat vesialueiden omistajat sekä ammattikalastusta ja virkistyskalastusta edustavat tahot.

Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Kalatalousalueen tärkein instrumentti käytännön asioiden linjaamisessa on käyttö- ja hoitosuunnitelma. Tässä asiakirjassa sovitaan yhteisesti ne pääperiaatteet, joiden mukaan kalavesiä käytetään ja hoidetaan. Kalavesien osakaskuntien on tarpeen mukaan otettava huomioon nämä linjaukset omia päätöksiä tehdessään.

Kalatalousalueet

Alueella toimii Hartolan kalatalousalue ja Salpausselän kalatalousalue.

Osakaskunnat

Vesijärven verkko-, katiska- ym. pyydyslupien myyjät löydät tästä linkistä
Vesijärven seisovien pyydysten luvanmyyjät

Nastolan verkko-, katiska- ym. pyydyslupien myyjät löydät tästä linkistä
Nastolan seisovien pyydysten luvanmyyjät