logo_lakivisa

Lakivisan ensimmäiset kysymykset käsittelevät kalastuksen säätelyä. Monivalintakysymyksissä voi olla useampikin oikea ja väärä vastaus, joten ole tarkkana.

Huomaa, että oikeasta vastauksesta saa +1 pistettä, mutta väärästä vastauksesta -1 pistettä.

Aloita täyttämällä yhteystietosi, vastaa sen jälkeen kysymyksiin ja paina lopuksi Tallenna-painiketta.

 

Tervetuloa Lakivisaan

Nimi Sähköposti Puhelinnumero

1. Kysymys


Kalastukseen käytettävää välineistöä ja pyyntimenetelmiä on säännelty myös aiemmassa kalastuslainsäädännössä. Mitkä seuraavista vaihtoehdoista ovat tulleet uuden kalastuslainsäädännön myötä (1.1.2016 alkaen)?

Oikeasta vastauksesta +1 p., väärästä vastauksesta -1 p.

 

2. Kysymys


Vesirakentaminen on osaltaan aiheuttanut ja ylläpitänyt vaelluskalojen uhanalaisen tilan estämällä liikkumisen lisääntymis- ja syönnösalueiden välillä, mutta myös kalastuksella suuri merkitys vaelluskalojen heikentyneeseen tilaan. Vaikka vaelluskalat ovat saaliissa usein vain pienessä tai satunnaisessa roolissa, niiden kalastuskuolevuus on erittäin tärkeässä asemassa ajatellen kalakannan elpymistä. Vaelluskaloja on yksinkertaisesti liian vähän, jolloin yksittäistenkin kalojen merkitys kannan elpymisessä korostuu.

Mitkä seuraavista väittämistä ovat oikein? Oikeasta vastauksesta +1 p., väärästä vastauksesta -1 p.

3. Kysymys


Olet hankkinut itsellesi elokuun viimeiselle viikolle 24h kaiken kattavan kalastusluvan taimenjoelle, joka on osa tunnettua vaelluskalavesistöä. Onnistut saamaan muutaman saaliskalan, mutta harmiksesi katkaisit vapasi repiessäsi viehettä irti pohjasta. Illan hämärtyessä huomaat suuren kalan käyvän pinnassa kosken alapuolisessa suvannossa, aivan rannan tuntumassa. Kahlaat kalan alapuolelle ja otsalamppusi valossa saat ujutettua suurehkon hauen haaviin.

Mitkä seuraavista väittämistä ovat oikein? Oikeasta vastauksesta +1 p., väärästä vastauksesta -1 p.

 

4. Kysymys


Olette maksaneet vuosittaisen kalastonhoitomaksun ja kalastat kaverisi kanssa Saaristomerellä soutu-uistelemalla, siten että molemmilla on yksi vapa käytössä. Havaitset suurikokoisen isorysän parhaalla paikalla, johon olitte suunnitelleet menevänne kalastamaan.

Mitkä seuraavista väittämistä ovat oikein? Oikeasta vastauksesta +1 p., väärästä vastauksesta -1 p.

 

5. Kysymys


Rapuruton leviämisen ehkäisemiseksi rapujen pyynnissä käytettävät välineet on aina kuivattava, desinfioitava tai pakastettava ennen niiden siirtämistä toiseen vesistöön. Ravustaessasi saman vesistön eri osassa ravustusvälineet voi kuitenkin asettaa pyyntiin ilman em. toimenpiteitä, mikäli pyynnin kohteena on kotimainen jokirapu, eikä vesistöön ole istutettu täplärapuja.

Onko väittämä oikein vai väärin? Oikeasta vastauksesta +1 p., väärästä vastauksesta -1 p.

 

6. Kysymys


Kalastat vapaa-ajallasi merellä vesialueen omistajan luvalla viidellä 30 metrin verkolla. Saat eräänä aamuna saaliiksesi yllättäen 5 lohta, joista suurin osa on vielä todella virkeitä ja hyväkuntoisia.

Mitkä seuraavista väittämistä ovat oikein? Oikeasta vastauksesta +1 p., väärästä vastauksesta -1 p.