logo_lakivisa

Lakivisan kolmannen ja neljännen sarjan kysymykset käsittelevät kalatalouden edistämistä ja rahoitus (3) sekä kalavarojen käytön ja hoidon suunnittelua (4). Monivalintakysymyksissä voi olla useampikin oikea ja väärä vastaus, joten ole tarkkana.

Huomaa, että oikeasta vastauksesta saa +1 pistettä, mutta väärästä vastauksesta -1 pistettä.

Aloita täyttämällä yhteystietosi, vastaa sen jälkeen kysymyksiin ja paina lopuksi Tallenna-painiketta.

 

Tervetuloa Lakivisaan

Nimi Sähköposti Puhelinnumero

12. Kysymys


Kaikkien kalastajien ei tarvitse maksaa kalastonhoitomaksua, mutta kenen seuraavista on kuitenkin aina suoritettava valtiolle kalastuksenhoitomaksu? (Oikeasta vastauksesta +1 p., väärästä vastauksesta -1 p.)

13. Kysymys


Huomaat epähuomiossa maksaneesi kalastonhoitomaksun useampaan kertaan. Onko Metsähallitus aina velvollinen palauttamaan ylimääräisen maksusi? (Oikeasta vastauksesta +1 p., väärästä vastauksesta -1 p.)

14. Kysymys


Mihin seuraavista kohteista kalastonhoitomaksuina kerätyt varat käytetään? (Oikeasta vastauksesta +1 p., väärästä vastauksesta -1 p.)

15. Kysymys


Mihin perustuvat kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä maksettavat korvauksiin vesialueen omistajille? (Oikeasta vastauksesta +1 p., väärästä vastauksesta -1 p.)

16. Kysymys


Mihin määräaikaan mennessä vanhenevat kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä maksettavat korvaukset? (Oikeasta vastauksesta +1 p., väärästä vastauksesta -1 p.)

17. Kysymys


Kalavarojen kestävän käytön ja hoidon toteutumisen varmistamiseksi laaditaan tarvittaessa valtakunnallisia kalavarojen hoitosuunnitelmia. Mitä seuraavista jo valmistuneista suunnitelmista voitaisiin pitää tämän tyyppisinä hoitosuunnitelmina? (Oikeasta vastauksesta +1 p., väärästä vastauksesta -1 p.)

18. Kysymys


Kenen tehtävänä on laatia kalastuslainmukainen käyttö- ja hoitosuunnitelma? (Oikeasta vastauksesta +1 p., väärästä vastauksesta -1 p.)

19. Kysymys


Mitkä seuraavista kalastuksen alueellisista säätelytoimenpiteistä ja rajoituksista voivat sisältyä ELY-keskuksen hyväksymään käyttö- ja hoitosuunnitelmaan? (Oikeasta vastauksesta +1 p., väärästä vastauksesta -1 p.)

20. Kysymys


Mitkä seuraavista asioista tulee sisällyttää käyttö- ja hoitosuunnitelmaan? (Oikeasta vastauksesta +1 p., väärästä vastauksesta -1 p.)