logo_lakivisa

Lakivisan  viimeisen sarjan kysymykset käsittelevät kalastusrajoituksia. Oletko perillä pyyntimitoista ja sallituista pyyntimuodoista? Monivalintakysymyksissä voi olla useampikin oikea ja väärä vastaus, joten muista olla tarkkana.

Huomaa, että oikeasta vastauksesta saa +1 pistettä, mutta väärästä vastauksesta -1 pistettä.

Aloita täyttämällä yhteystietosi, vastaa sen jälkeen kysymyksiin ja paina lopuksi Tallenna-painiketta.

Tervetuloa Lakivisaan

Nimi Sähköposti Puhelinnumero

26. Kysymys


Minkä kokoisen taimenen saa ottaa saaliiksi Keski-Suomessa? (Oikeasta vastauksesta +1 p., väärästä vastauksesta -1 p.)

27. Kysymys


Kalan kulun turvaamisella tarkoitetaan, ettei kalastusvälineiden asettelulla tehdä merkityksettömäksi kalojen elinvoimaisuuden säilymiseksi asetettuja pyyntirajoituksia tai tarkoituksellisesti estetä kaloilta pääsyä sellaisille alueille, jotka ovat keskeisiä lajin lisääntymisen ja selviytymisen kannalta. Mitkä seuraavista olisivat lain mukaan kiellettyjä tapoja harjoittaa kalastusta? (Oikeasta vastauksesta +1 p., väärästä vastauksesta -1 p.)

28. Kysymys


Miten laissa ja asetuksessa on määritelty vapaa-ajankalastuksen saaliskiintiöt? (Oikeasta vastauksesta +1 p., väärästä vastauksesta -1 p.)

29. Kysymys


Mikäli ELY-keskus ei ole erikseen määrännyt kalaväylästä, niin missä se sijaitsee? (Oikeasta vastauksesta +1 p., väärästä vastauksesta -1 p.)

30. Kysymys


Mitkä seuraavista kalastustavoista on sallittu kalaväylässä? (Oikeasta vastauksesta +1 p., väärästä vastauksesta -1 p.)