Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus ry

Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus (PHKK) on vuonna 1908 perustettu ja 2005 itsenäiseksi rekisteröitynyt maakunnallinen neuvontajärjestö, joka työskentelee kalojen, kalavesien ja näitä hyödyntävien ihmisten hyväksi.

Yhdistys toimii laajalla alueella Hollolasta, Lahdesta ja Nastolasta pohjoiseen – aina Joutsaan asti. Kalatalouskeskuksen jäseninä on mm. kalatalousyhteisöjä, alueen kuntia, matkailukalastusyrittäjiä, kala- ja rapualan yrittäjiä sekä alan harrastajia.

Tietoa osakaskunnille ja vesialueen käyttäjille

Valtuudet kalatalousalueen yleiskokoukseen

Valtakirjamalli

Osakaskunnan mallisäännöt

Lähikalaoppaat Päijät-Hämeeseen

Kalastuslakiesite (SUO) – Kalastuslakiesite (SWE) – Kalastuslakiesite (ENG) – Kalastuslakiesite (RUS)

Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus tuottaa palveluja

Vesialueen omistajille

Kalastuksenvalvontapalvelut

Tutkimustiedon välittäminen päätöksenteon tueksi
Yhteisöllisten vesistökunnostushankkeiden suunnittelu ja toteutus
Osakaskuntien järjestäytyminen tai yhdistysten perustamiseen liittyvät asiat
Kalatalousyhteisöjen toiminnan kehittämisenen ja järjestötoiminta
Kalastusoikeuksien haltijoiden edunvalvonta
Isännöintipalvelut

Kalavesien hoitoon

Kalavesien hoito kalastuksen säätelyn kautta
Virtavesien kalataloudelliset kunnostukset
Istukkaiden hankinta ja istutusten suunnittelu
Ravustuksen ja rapuviljelyn edistäminen
Kalavesien tutkimus- ja kehitystyö

Kalastuksen säätelyyn

Kalavesien kestävän käytön edistäminen
Kalatalousselvitysten sekä käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatiminen
Uusien kalastusmahdollisuuksien ja erityislupakohteiden järjestäminen
Hoitokalastus ja sen suunnittelu

Sidosryhmille ja yhteiskunnalle

Talkootoiminnan organisointi, johtaminen ja ylläpito
Koululais- ja nuorisotoiminta
Kotimaisen kalan markkinoinnin edistäminen
-ilmoittaudu mukaan hoitokalastussaaliin jakamislistalle TÄSTÄ
Kalastusmatkailu
Ammattikalastuksen edistäminen