logo_vapautuskurssi_pieni300

Koskikalastajan kalanvapautuskurssi

Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus järjestää kesän 2017 aikana kursseja, joissa opetetaan virtavesikohteilla kalastavia vapauttamaan saaliskalat mahdollisimman hyväkuntoisina. Tarkoitus on lisätä kalastajien tietoa eri menetelmistä ja välineistä, jotka parantavat vapautettujen kalojen selviämistä. Hanke on saanut avustusta kalastonhoitomaksuvaroista Pohjois-Savon ELY-keskukselta. Pysy kuulolla, sillä tulemme järjestämään myös Järvikalastajan kalanvapautuskurssin.

img_3782-editilkka_vesikko

Hyvällä kalankäsittelytaidolla ja –tiedolla on keskeinen rooli alamittaisten kalojen ja rauhoitettujen lajien selviämisessä pyyntitapahtumasta. Yksittäisen pyyntitapahtuman aiheuttama stressi ei useinkaan ole kuolettava, mutta pyynnistä yksittäiselle kalalle aiheutunut stressi kuitenkin kumuloituu. Tällä on merkitystä, kun rauhoitettu kala pyydystetään vapautuksen jälkeen uudelleen. Vähentämällä yksittäisestä pyyntitapahtumasta aiheutunutta stressiä voidaan samalla vähentää kumuloituvasta stressistä aiheutuvia suurempia ongelmia, kuten epäsuoraa kalastuskuolevuutta.

Kun kaikki alamittaiset kalat, ja 64. leveyspiirin eteläpuolella myös kaikki rasvaevälliset saalistaimenet, on vapautettava, tulisi jokaisen kalastajan muuttaa omaa kalastustaan kestävämpään suuntaan. On ensiarvoisen tärkeää tiedostaa miten toimia uhanalaisen ja/tai alamittaisen saaliskalan kanssa, sen tarttumisesta aina vapautukseen asti.

Meillä on vankka kokemus kalojen käsittelystä vapautuksen yhteydessä ja kurssin pääkouluttaja Ilkka Vesikko on tehnyt aiheesta myös tutkimuksen vuonna 2010. (Linkki tutkimukseen: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/26615 )

Kurssit järjestetään yhteistyössä Uskilan osakaskunnan kanssa Hammonjoella Hollolassa viikolla 26 seuraavasti:

Ma 26.6. klo 09:00 / 12:00 / 15:00
Ti 27.6. klo 09:00 / 12:00 / 15:00
Ke 28.6. klo 09:00 / 12:00

Osallistujamäärä on rajallinen ja jokaiselle n. 3 tunnin kurssille mahtuu mukaan 10 henkilöä.

Kurssi on maksuton.

Kurssiin sisältyy kalastuslupa Hammonjoelle, sekä tarvittaessa perhokalastusvälineet. Ota kuitenkin omat perhokalastusvälineet mukaan, koska lainavälineitä ei välttämättä riitä kaikille. Ilmoittautumisen jälkeen saat lisätietoa muista tarvittavista välineistä, sekä tietysti itse kurssista.

 

It appears that this quiz is not set up correctly