Valtuudet kalatalousalueen yleiskokousta varten

Kalastuslain mukaan kalatalousalueen yleiskokoukseen saa osallistua:

  • osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria
  • muut pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden omistajat
  • osakaskuntien tai muiden vesienomistajien yhteenliittymät, joiden hallinnoimien vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50 hehtaaria (joessa kuitenkin vähintään 30 hehtaaria)
  • valtakunnalliset kalastusalan järjestöt
  • erityisperusteisten kalastusetuuksien haltijoilla on oikeus yleiskokouksessa yhteen yhteiseen edustajaan.

Äänioikeus on omistajatahojen osalta porrastettu vesialueen hehtaarimäärän mukaan. Jotta vesienomistajan, osakaskunnan edustajan tai vesienomistajien yhteenliittymän edustajan osallistumisoikeus ja äänioikeus yleiskokous voidaan todeta, on osallistujan pystyttävä osoittamaan, mitä kiinteistörekisteriyksikköä tai -yksikköjä (kiinteistörekisterinumero /-numerot) hän edustaa, ja että hänellä on laillinen oikeus edustaa näitä yksikköjä.

Yleiskokoukseen osallistumista varten tarvittavat asiakirjat on syytä laittaa järjestykseen ajoissa. Osakaskunnan osalta tämä tarkoittaa valtuuttamispäätöksen tekemistä vuosikokouksessa 2018.

Osallistumisoikeuden varmistaminen kalatalousalueen ensimmäiseen yleiskokoukseen

Osakaskunta: Pyydä meitä tarkistamaan tai tarkista itse Maanmittauslaitokselta, mitkä vesialueet kuuluvat osakaskuntaan, ja mikä on kiinteistörekisteriyksikön vesialueiden pinta-ala. Tarkista, kuuluvatko kaikki osakaskunnan vesialueet samaan kalatalousalueeseen. Osakaskunta on oikeutettu yhteen edustajaan kalatalousalueen yleiskokouksessa, jos sen vesialueiden pinta-ala saman kalatalousalueen sisällä on vähintään 50 hehtaaria. Osakaskunnan vuosikokouksessa tulee valita henkilö, joka edustaa osakaskuntaa kalatalousalueen yleiskokouksessa. Edustajalle annetaan allekirjoitettu ote pöytäkirjasta, josta ilmenee valtuuttamispäätös, sen kalatalousalueen nimi, johon yleiskokoukseen edustaja osallistuu, sekä osakaskunnan nimi ja kiinteistörekisterinumero. Kiinteistörekisterinumero on välttämätön, jotta osakaskunnan äänioikeus kalatalousalueen yleiskokouksessa voidaan todeta.

Kalastuskunta, hoitoyhtymä, yhdistys tai muu yhteenliittymä, joka toimii kahden tai useamman kiinteistörekisteriyksikön alueella: Tarkista, että jokaisesta kiinteistörekisteriyksiköstä löytyy valtuutus yhteenliittymälle. Valtuutus voi olla myös yhdistyksen perustamisasiakirjan tai vesialueen vuokrasopimuksen muodossa, jos näistä ilmenee yhteenliittymän oikeus edustaa kyseistä kiinteistörekisteriyksikköä (yhteistä aluetta). Jos valtuuttamisasiakirjoja ei löydy, kutsu koolle kiinteistörekisteriyksiköiden omistajat asiakirjojen allekirjoittamista varten.

Yksityisen vesialueen omistaja: Jos omistat yhteensä vähintään 50 hehtaaria vesialuetta saman kalatalousalueen sisällä, olet oikeutettu osallistumaan kalatalousalueen yleiskokoukseen. Jos vesialueesi on pienempi kuin 50 hehtaaria, harkitse yhteisen kokousedustajan valitsemista yhden tai useamman muun vesienomistajan kanssa. Muista, että vesialueen kiinteistörekisterinumero on oltava tiedossa, jotta äänioikeutesi kalatalousalueen yleiskokouksessa voidaan todeta.